За насМисия

Фондация ИНСПИРО работи в полза на пациенти с белодробни болести.


Заинтересовани страни

Пациенти с болести на дихателната система

Специалисти по белодробни болести

Фармацевтични компании

Правителствени институции


Основател и председател на Управителния съвет на фондацията

opening

Коста Костов

Професор по белодробни болести

Ръководител на клиниката по белодробни болести във ВМА

Член на Академичния съвет на ВMА и лектор по белодробни болести в Медицински факултет на Университет „Св. Климент Охридски”, София

Член на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести (БДББ) и негов председател в периода 2008-2012 г.

Национален консултант по пневмология и фтизиатрия

Главен редактор на списание ИНСПИРО

Консултант на медицински център ИНСПИРО

Специализирал в Швейцария и Германия

Член на съюза на българските писатели

Член на съюза на писателите –лекари

Член на съюза на българските журналисти


Приоритетни цели

Осигуряване на по-добро качество на живот на пациентите

По-добро приемане на терапевтичния процес и приспособяването към него

Правилна употреба на медикаментите при съобразяване със страничните ефекти от терапията

Осигуряване на удобство и сигурност при лечението на хронично болни

Осигуряване на хронично болни пациенти с белодробни болести по-широк достъп до медикаменти и апаратни методи, финансирани от бюджета на НЗОК


Помощни цели

Подобряване на подготовката на специалистите по белодробни болести с оглед на по-добро познаване на нуждите на пациентите и терапевтичните стратегии, прилагани за лечението им

Организиране на научни форуми и подобряване на квалификацията на специалистите по белодробни болести за навременното им запознаване с новостите в специалността

Изготвяне на препоръки и стандарти за диагноза и лечение на социално значими и редки болести

Изграждане на информационна система за болните от социално значими респираторни болести

Ежегодни кампании за набиране на епидемиологични данни (болестност и заболеваемост) за хроничните и редките белодробни болести


Работни групи

Бронхообструктивни болести

ИБФ, пулмонална хипертония и други редки болести

Нарушения на дишането по време на сън и неинвазивна вентилация при дихателна недостатъчност

Респираторни инфекции и антибиотици

Интервенционална пулмология

Група за работа с пациентските организации

Група за студентски инициативи

Група за координиране на издателски инициативи (препоръки, учебни пособия, монографии и учебници) и научни форуми

Група за работа с младите пулмолози

Група за комуникация с институции, фармацевтични компании, медии и пациентски организации за осигуряване на достъп до липсващи терапевтични средства и методи

Инициативна група за създаване в България на медицински център за РЕДКИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - муковисцидоза, първична белодробна хипертония, идиопатична белодробна фиброза и пр.

Експертна група за номиниране на пулмoлози за Годишната награда на Фондация ИНСПИРО, както и за избор на кандидати за кратковременни специализации в България и в чужбина

Експертна група за работа по промяна на методологията на обучение на специализантите, с приоритет на практическите модули


Други средства за постигане на целите

Информационни кампании за запознаване на гражданите с рисковете, свързани с белодробните болести

Профилактика и скрининг на национално ниво за пациенти с неоткрити белодробни болести

Обучение на млади лекари, работещи в респираторната медицина, в чуждестранни университетски клинични центрове

Ежегодни курсове за обучение на млади специалисти по различни теми от респираторната медицина

Провеждане на обучителни мероприятия с пациенти (училище за пациенти)

Информационен център за ежедневна телефонна връзка с пациенти, нуждаещи се от специализирана помощ

Осигуряване на помощни средства и апарати за респираторно болни

Изграждане, обновяване и поддържане на регистри с бази данни за пациентите с белодробни болести


Финансиране

Дарения

Усвояване средства по проектни програми на правителства и частни институции

Осъществяване на услуги на корпоративно и правителствено ниво във връзка с дейността на фондацията

 


КонтактиФондация ИНСПИРО


Телефон

BG    +359 88 274 6674


Email

    foundation@inspiro-bg.com


Адрес

    ул. "Галичица" 37Б

1463, София


Булстат

    177153593Изпрати съобщение
Финансиране от ЕС